Naturgasforsyningsloven § 35 b

  1. § 35 b
    Distributions- og transmissionsselskaber kan fastsætte nødvendige krav om, at opgraderet biogas, der ønskes injiceret i distributions- eller transmissionsnettet, leveres ved et givet gastryk og en given brændværdi.