Naturgasforsyningsloven § 31

  1. § 31
    Efter fem år og med et forudgående varsel på et år kan der fastsættes nye vilkår i en bevilling.