Naturgasforsyningsloven § 30 b

  1. § 30 b
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling til dækning af omkostninger ved opgaver forbundet med ministerens tilsyn efter § 30, stk. 1, med selskaber med bevilling til lager- og LNG-virksomhed samt med den virksomhed, som Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet udøver efter denne lov ud over transmissions- og distributionsvirksomhed, jf. dog § 30 c.