Naturgasforsyningsloven § 23 a

 1. § 23 a
  Med henblik på håndtering af gasforsyningsafbrydelser i en gasforsyningskrise inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden kan klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætte regler, herunder på følgende områder:
  1. 1) Afgrænsning og inddeling af beskyttede kundegrupper.
  2. 2) Krav til selskabers udarbejdelse, opbevaring og videresendelse af oplysninger til myndigheder om beskyttede og ikkebeskyttede kundegrupper og deres gasforbrug.
  3. 3) Udstedelse af forbud til kunder omfattet af ikkebeskyttede kundegrupper mod forbrug af gas eller fjernvarme.
  4. 4) Etablering af en kompensationsordning, der finder anvendelse i forbindelse med en solidaritetskrise.