Naturbeskyttelsesloven § 77

  1. § 77
    En miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade forstås i overensstemmelse med §§ 7, 10 og 11 i miljøskadeloven.