Naturbeskyttelsesloven § 70 b

  1. § 70 b
    Miljøministeren kan fastsætte regler om, at bestemte typer af sager efter loven skal behandles og afgøres samtidig med afgørelser efter anden relevant lovgivning.