Naturbeskyttelsesloven § 70 a

  1. § 70 a
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om muligheden for at anvende digital kommunikation inden for lovens område og om de nærmere vilkår herfor.