Naturbeskyttelsesloven § 66 a

  1. § 66 a
    Kommunalbestyrelsen kan lade en aftale efter § 19 c eller en afgørelse efter § 19 d, § 19 e eller § 19 f tinglyse.