Naturbeskyttelsesloven § 64

  1. § 64
    Miljø- og fødevareministeren kan nedsætte sagkyndige råd til at rådgive myndighederne i spørgsmål inden for lovens område.