Naturbeskyttelsesloven § 57

  1. § 57
    Miljøministeren kan bestemme, at ejendomme i landzone eller sommerhusområder, der er særlig egnede til opfyldelse af lovens formål, pålægges forkøbsret for staten.
  2. Stk. 2.
    Ejeren af den pågældende ejendom underrettes om forkøbsretten, der tinglyses på ejendommen.
  3. Stk. 3.
    Forkøbsretten respekterer private forkøbsrettigheder og køberettigheder, der er tinglyst før den 17. november 1988, men går i øvrigt forud for andre rettigheder over ejendommen, uanset hvornår de er stiftet.