Naturbeskyttelsesloven § 28

  1. § 28
    På fremmed ejendom må der ikke uden ejerens tilladelse henkastes eller anbringes affald eller lignende.