Naturbeskyttelsesloven § 105

  1. § 105
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.