Natur- og Miljøklagenævnsloven § 14

  1. § 14
    Nævnets administration varetages af et sekretariat, der tillige bistår ved behandlingen af de sager, der indbringes for nævnet.