Natur- og Miljøklagenævnsloven § 13 a

  1. § 13 a
    Nævnet kan udsende breve og andre dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift el.lign., og et sådant dokument sidestilles i retlig henseende med et dokument med personlig underskrift.