Natur- og Miljøklagenævnsloven § 13

  1. § 13
    Miljø- og fødevareministeren fastsætter nævnets forretningsorden.