Natur- og Miljøklagenævnsloven § 1

  1. § 1
    Natur- og Miljøklagenævnet er klagemyndighed for administrative afgørelser inden for natur- og miljøområdet, i det omfang det fastsættes i den øvrige lovgivning.
  2. Stk. 2.
    Nævnet er uafhængigt af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse.