Nationalparkloven § 8

  1. § 8
    Miljøministeren opretter en nationalparkfond for hver nationalpark.
  2. Stk. 2.
    Fonden er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.