Nationalparkloven § 26

  1. § 26
    Miljøministeren kan træffe beslutning eller fastsætte regler om markedsføring af nationalparkerne.