Nationalparkloven § 2

 1. § 2
  Miljøministeren kan oprette en nationalpark, hvis området har national eller international betydning på grund af de naturmæssige og landskabelige værdier i området, og hvis oprettelsen giver mulighed for på kortere eller længere sigt at opfylde lovens formål.
 2. Stk. 2.
  Nationalparken skal sammen med andre danske nationalparker kunne repræsentere de vigtigste danske naturtyper.
 3. Stk. 3.
  Oprettelse af nationalparken skal kunne forbedre og styrke mulighederne for en koordineret og langsigtet udvikling af de naturmæssige, landskabelige, geologiske, kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier i samspil med nationale interesser, lokalbefolkningen og erhverv.
 4. Stk. 4.
  Nationalparker kan oprettes på landjorden, på ferske vande og på havet.