Nationalparkloven § 11

  1. § 11
    Fondens midler udgøres af en bevilling, der fastsættes på de årlige finanslove, og af bidrag fra kommuner og andre bidragydere.
  2. Stk. 2.
    Fonden kan modtage arv, gaver m.v. og tilskud.
  3. Stk. 3.
    Fonden aflægger regnskab og revideres efter de for staten gældende regler.