Museumsloven § 9

 1. § 9
  Zoologisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Museum under Københavns Universitet udgør sammen med Botanisk Have under Københavns Universitet Statens Naturhistoriske Museum og udfører hovedmuseumsopgaven inden for det naturhistoriske område, jf. § 12. Museerne har til opgave at belyse naturen fra dens oprindelse til vor tid.
 2. Stk. 2.
  For den danske naturs vedkommende skal museerne anlægge og opretholde repræsentative samlinger.
 3. Stk. 3.
  Museerne skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samarbejde.
 4. Stk. 4.
  Museernes samlinger danner grundlag for forskning og for museernes alment oplysende virksomhed.