Museumsloven § 5

 1. § 5
  Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum, jf. § 12. Museet har til opgave at belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.
 2. Stk. 2.
  For dansk kulturs vedkommende skal museet anlægge og opretholde repræsentative samlinger.
 3. Stk. 3.
  Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samarbejde.
 4. Stk. 4.
  Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende virksomhed.
 5. Stk. 5.
  Museet varetager de arkæologiske undersøgelser efter kapitel 8, som ikke af kulturministeren overdrages til andre museer.