Museumsloven § 32

  1. § 32
    Kulturministeren kan godkende, at staten påtager sig den forsikringsmæssige risiko for danske og udenlandske udlån af værker til kunstnerisk eller kulturelt set betydelige udstillinger på danske museer og udstillingssteder, som specielt er godkendt i dette øjemed.
  2. Stk. 2.
    Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler herom.