Museumsloven § 29 o

 1. § 29 o
  Kulturministeren påser overholdelsen af bestemmelserne i dette kapitel og af de regler, der er udstedt i medfør af bestemmelserne.
 2. Stk. 2.
  Kulturministeren kan bestemme, at tilsynet udøves af en anden myndighed.
 3. Stk. 3.
  Kulturministeren påser, at påbud og forbud efter dette kapitel efterkommes, og at vilkår, der er fastsat i tilladelser, overholdes.
 4. Stk. 4.
  Kulturministeren skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.
 5. Stk. 5.
  Kulturministeren kan fastsætte regler for udøvelsen af tilsynsvirksomheden.