Museumsloven § 29 l

  1. § 29 l
    Kulturministeren kan beslutte at overtage kommunalbestyrelsens beføjelser efter dette kapitel i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.
  2. Stk. 2.
    Kulturministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens administration af § 29 j, stk. 2.