Museumsloven § 23 a

  1. § 23 a
    En kommune eller flere kommuner i forening kan nedsætte et lokalt kulturmiljøråd.
  2. Stk. 2.
    Et lokalt kulturmiljøråds opgave er at rådgive offentlige myndigheder med henblik på at understøtte de kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier i den fysiske planlægning i lokalområdet.
  3. Stk. 3.
    Kulturministeren kan yde tilskud til lokale kulturmiljøråd.