Museumsloven § 18

  1. § 18
    En kommune eller flere kommuner i forening kan nedsætte et lokalt museumsråd.
  2. Stk. 2.
    Et lokalt museumsråd har til opgave at samordne og fremme museumsarbejdet i lokalområdet.
  3. Stk. 3.
    Kulturministeren kan yde tilskud til lokale museumsråd.