Motoransvarsforsikringsafgiftsloven § 6 a

  1. § 6 a
    Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for regnskabsførelse, opgørelse, angivelse og indbetaling af afgiften af ansvarsforsikringer for knallerter.