Motoransvarsforsikringsafgiftsloven § 1

  1. § 1
    Efter bestemmelserne i denne lov betales en afgift til statskassen af ansvarsforsikringer for de ifølge lov om registrering af køretøjer registrerede motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne, sættevogne, sidevogne og påhængsredskaber. Endvidere betales afgift af ansvarsforsikringer for cykler med hjælpemotor (knallerter).