Mortifikationsloven § 18

  1. § 18
    Forordning af 7. februar 1823 ophæves.