Momsloven § 4

 1. § 4
  Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.
 2. Stk. 2.
  Gas, vand, elektricitet, varme, kulde og lign. anses som varer.
 3. Stk. 3.
  Som levering af en vare anses endvidere:
  1. 1) Overdragelse af en vare i henhold til en kommissionsaftale med henblik på køb eller salg.
  2. 2) Faktisk overdragelse af en vare i henhold til en kontrakt, som vedrører udlejning af en vare for et bestemt tidsrum eller salg på kredit, med en klausul om, at ejendomsretten under normale forhold overgår til lejeren eller køberen senest ved betaling af det sidste lejebeløb eller afdrag.
 4. Stk. 4.
  Når en formidler af en ydelse handler i eget navn, men for en andens regning, anses formidleren for selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse.