Ministervederlagsloven § 9

  1. § 9
    Udnævnes en tjenestemand til minister, kan den af ham hidtil beklædte tjenestemandsstilling holdes besat ved konstitution for hans funktionstid, hvis det skønnes forsvarligt af hensyn til stillingens tarv, og for så vidt og så længe konstitution i stillingen overhovedet er tilladt. Statsministeren skal herom give meddelelse til det i § 8, stk. 1, nævnte udvalg, hvorefter der forholdes i overensstemmelse med § 8, stk. 1.