Ministervederlagsloven § 5

 1. § 5
  Pensionen til en minister og til en ministers efterlevende ægtefælle beregnes på grundlag af funktionstiden som minister regnet fra den første udnævnelse.
 2. Stk. 2.
  Egenpensionen og ægtefællepensionen svarer til pensionen til en statstjenestemand på skalatrin 49 og dennes efterlevende ægtefælle og beregnes på grundlag af nedennævnte pensionsaldre i forhold til funktionstiden som minister:
 3. Stk. 3.
  Bestemmelserne i § 27 henholdsvis § 27 a i lov om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse for egen- og ægtefællepension, børnepensionstillæg og børnepension samt efterindtægt af pension henholdsvis for efterindtægt af vederlag og eftervederlag i henhold til nærværende lov.
 4. Stk. 4,.
  Egenpensionen nedsættes med det beløb, hvormed summen af
  1. 1) de indtægter, der er anført i § 109, stk. 3, nr. 1, 4 og 6, i lov om valg til Folketinget,
  2. 2) grundvederlag, eftervederlag eller egenpension som folketingsmedlem,
  3. 3) vederlag, eftervederlag eller egenpension som formand for Folketinget,
  4. 4) folkepension og egenpension som minister overstiger vedkommendes vederlag efter § 1, stk. 1-3.