Ministervederlagsloven § 10

  1. § 10
    De i denne lov indeholdte lønnings- og pensionsbestemmelser har virkning fra 1. april 1959.
  2. Stk. 2.
    For de i henhold til de hidtil gældende bestemmelser ydede pensioner finder bestemmelserne i § 1 i lov nr. 81 af 21. marts 1959 om pensioner, der er fastsat i henhold til de før 1. april 1958 inden for staten gældende lønnings- og pensionslove, tilsvarende anvendelse. I øvrigt omfattes ministre, der er afgået før 1. april 1959, samt sådanne ministres efterladte ikke af nærværende lov.