Miljøskadeerstatningsloven § 9

  1. § 9
    Loven træder i kraft den 1. juli 1994 og gælder for skade, der forvoldes efter lovens ikrafttræden.