Miljøskadeerstatningsloven § 8

  1. § 8
    Loven gælder ikke for skade, der er omfattet af lov nr. 332 af 19. juni 1974 om erstatning for atomskader.