Miljøskadeerstatningsloven § 2

 1. § 2
  Skade efter denne lov omfatter
  1. 1) personskade og tab af forsørger,
  2. 2) tingsskade,
  3. 3) andet formuetab og
  4. 4) rimelige omkostninger til afværgelse eller forebyggelse af skade eller til genopretning af miljøet.