Miljøskadeerstatningsloven § 1

  1. § 1
    Loven gælder for skade, der forvoldes ved forurening af luft, vand, jord eller undergrund som led i erhvervsmæssig eller offentlig aktivitet, der er anført i bilaget til loven.
  2. Stk. 2.
    Loven gælder tilsvarende for forstyrrelser ved støj, rystelser eller lignende.