Miljøbeskyttelsesloven § 98

 1. § 98
  Kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser kan påklages af
  1. 1) afgørelsens adressat og
  2. 2) enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen kan påklage ministerens afgørelser.
 3. Stk. 3.
  Sundhedsstyrelsen kan påklage afgørelser efter kapitel 3, 4 og 5. Sundhedsstyrelsen kan endvidere tillægges klageret i regler, der udstedes i medfør af § 16.
 4. Stk. 4.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om eller bestemme, at afgørelser efter loven kan påklages af bestemte myndigheder i andre lande.