Miljøbeskyttelsesloven § 89 b

  1. § 89 b
    Miljøministeren kan fastsætte regler om sagsbehandlingen, herunder om, at sager skal behandles og afgøres samtidig med afgørelser efter anden relevant lovgivning.