Miljøbeskyttelsesloven § 81

  1. § 81
    Miljøministeren kan nedsætte sagkyndige råd til rådgivning af myndighederne i spørgsmål om miljøbeskyttelsen.