Miljøbeskyttelsesloven § 73 a

  1. § 73 a
    En miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade forstås i overensstemmelse med §§ 7-11 i miljøskadeloven.