Miljøbeskyttelsesloven § 68

  1. § 68
    Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.