Miljøbeskyttelsesloven § 60

  1. § 60
    Ved ekspropriationens gennemførelse finder bestemmelserne i lov om offentlige veje §§ 99-102 tilsvarende anvendelse.