Miljøbeskyttelsesloven § 6

  1. § 6
    Offentlige myndigheder skal virke for lovens formål ved anlæg og drift af offentlige virksomheder samt ved indkøb og forbrug.