Miljøbeskyttelsesloven § 57

 1. § 57
  Den årlige tilskudsbevilling fastsættes på finansloven.
 2. Stk. 2.
  Der kan gives tilsagn om tilskud efter § 54 og § 55 ud over finansåret.
 3. Stk. 3.
  For tilskud efter dette kapitel kan der stilles krav om, at tilskud anvises til en konto i et pengeinstitut.
 4. Stk. 4.
  Op til 20 procent af tilskud efter dette kapitel kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomheders eventuelle restancer til det offentlige.