Miljøbeskyttelsesloven § 50 d

 1. § 50 d
  Forsyningstilsynet gennemfører årligt benchmarking af deponeringsanlæg på baggrund af oplysninger om anlæggenes miljø-, service- og driftsforhold og økonomiske forhold.
 2. Stk. 2.
  Forsyningstilsynet fastsætter regler om benchmarkingens indhold og udformning, herunder om, hvilke oplysninger der skal registreres, om opgørelses- og målemetoder og om pligt for ejere af deponeringsanlæg til at afgive oplysninger til Forsyningstilsynet samt frister for indberetning. Forsyningstilsynet kan endvidere fastsætte regler om indhentning af oplysninger til brug for benchmarking.
 3. Stk. 3.
  Forsyningstilsynet kan beslutte, at indberetning skal ske ved brug af særlige skemaer eller formularer.
 4. Stk. 4.
  Forsyningstilsynet fastsætter regler om offentliggørelse af resultaterne af benchmarking.