Miljøbeskyttelsesloven § 5

 1. § 5
  Den, der fremstiller eller importerer varer eller produkter, skal i videst muligt omfang sikre, at varen eller produktet ikke giver anledning til forurening eller spild af materialer og energimæssige ressourcer.
 2. Stk. 2.
  Der skal herunder lægges vægt på, at varen eller produktet har en sådan sammensætning og udformning, at varen eller produktet
  1. 1) sikres den længst mulige levetid,
  2. 2) i videst muligt omfang lader sig genbruge eller genanvende og
  3. 3) ved den endelige behandling som affald ikke giver anledning til forurening eller anden miljøbelastning.
 3. Stk. 3.
  Den, der anvender eller forbruger varer eller produkter, skal ved anskaffelsen og ved affaldshåndteringen af varen eller produktet medvirke til at fremme genanvendelsen og begrænse problemerne i forbindelse med affaldshåndteringen.