Miljøbeskyttelsesloven § 45 d

 1. § 45 d
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om oprettelse af registre over
  1. 1) virksomheder, der indsamler affald,
  2. 2) affaldstransportører,
  3. 3) anlæg, der behandler genanvendeligt erhvervsaffald,
  4. 4) forhandlere og mæglere af affald og
  5. 5) personer, der har bevis for at kunne forestå indberetning af data og miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet, jf. § 7, stk. 3, nr. 4.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere fastsætte regler om virksomheders, anlægs, transportørers, forhandleres og mægleres og personers pligt til at tilmelde sig registrene og om deres pligt til at indberette oplysninger hertil.