Miljøbeskyttelsesloven § 35 d

  1. § 35 d
    Miljøministeren kan fastsætte regler om udarbejdelse af eksterne beredskabsplaner for listevirksomheder.